11. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri (15-106-17 Mayıs 2015)

ARDAHAN”DA 11. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ TAMAMLANDI
Ardahan”da bu yıl on birincisi yapılmakta olan Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri 15 Mayıs 2015 günü coşkulu bir hava içinde başlamıştı. Ankara, İstanbul, Bursa ve Isparta”dan gelen öğretim üyeleri, yazar ve sanatçıların Ardahan-Kars yolunda bulunan Dursun Akçam Ormanı”nda Ardahanlılar tarafından karşılanması, tulum ve davul zurna eşliğinde oynanan oyunlarla açılan etkinlik, Kültürevi”nde yöresel yiyeceklerin sunulması ile devam etti.
Açılış konuşmaları için sırasıyla Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı yönetim kurulu üyeleri Cahit Akçam, Alper Akçam, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt söz aldılar. Almanya”nın Hamburg kentinde bir kıyı ve sokağa Dursun Akçam adının verilmesi için çalışmalar yürüten ve Hamburg Belediye meclisine bu arzusunu kabul ettiren Marco Moreno”dan, Türkiye”nin farklı kentlerinden ve değişik kişilerinden gelen kutlama iletilerinin okunmasından sonra Ardahanlı öğrencilerin yer aldığı, öğretmen Perihan Yılmaz Erdoğan tarafından uyarlanan “Gelin – Kaynana Atışması” sahne aldı. İki erkek öğrencinin gelin ve kaynana kılığında gerçekleştirdikleri müzikli gülmece izleyicilerin coşkulu katılımlarını sağladı; uzun uzun alkışlandı. Müzikli oyunu gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerin katılım belgeleri Cılavuz Köy Enstitüsü 1944 çıkışlı çınar öğretmen, 91 yaşındaki Kazım Arıcı ve Hanak Belediye Başkanı tarafından verildi. İkinci günün ilk etkinliği Ardahan”da, Dursun Akçam Kültürevi”nde yapılan “YAŞAMIMIZDA, EĞİTİMİMİZDE VE EDEBİYATIMIZDA KADIN” başlıklı açık oturum oldu. Televizyon yapımcısı Güldal Okuducu, Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı yazar Şaban Akbaba ve yazar Alper Akçam”ın konuşmacı olarak katıldıkları oturumda günümüz Türkiyesi”nde kadının durumu ve edebiyatımızda kadının yeri konusunda konuşmalar yapıldı. Güldal Okuducu, Cumhuriyet kuruluşunun kadın hakları konusunda sağladığı özgürlükler üzerinde durdu; günümüze uzanan süreci gözlem altına aldı. Şaban Akbaba, Dursun Akçam”ın kitaplarında kadın temasının işlenmesini ve kadın kahramanların kurulumunda tutulan yolu tanımlamaya çalıştı. Alper Akçam, Anadolu halk kültüründe kadının yerini ve Köy Enstitüsü çıkışlı yazarların kadına bakışını, halk kültürü ile edebiyat arasında oluşturdukları bağlamı gözlemleyen bir konuşma yaptı. Etkinliğin ikinci ayağında Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri”nin konuşmacıları Hanak Belediyesi tarafından düzenlenen “KAFTANCIOĞLU TOPRAĞINDA YAŞIYOR” başlıklı etkinliğe katıldılar. [img-122-right]
Ümit Kaftancıoğlu”nun yeğeni Hayati Tatar”ın sunucu olduğu etkinlikte Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Kaftancıoğlu”nun Cılavuz Köy Enstitüsü”ne gidiş serüvenini ve enstitülüler kapatıldıktan sonra yaptığı değerlendirmeleri aktardı. Alper Akçam, “Ümit Kaftancıoğlu Yapıtlarında Halk Kültürü ve Karnavalcılık” başlıklı bir konuşma yaptı. Daha sonra açık havada Fevzi Kurtuluş ve Mine Kuş”un sahne aldıkları bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.
İkinci günün sonraki adımı Dursun Akçam Ormanı”nda yapılan fidan dikimi ve kır şenliği idi. Kars yolu üzerinde bulunan Dursun Akçam Ormanı”na etkinlik katılımcısı sanatçılar ve öğretim üyeleri ile Ardahanlı gençler fidan diktiler. Daha sonra davul zurna ve tulum eşliğinde oyunlar oynandı. Günün son etkinliği Kültürevi”nde oynanan, Dursun Akçam”ın aynı adlı yapıtından uyarlanmış KANLIDERENİN KURTLARI adlı tiyatro oyunu oldu. Dursun Akçam Kültürevi salonu tamamen dolmuştu. Ardahanlı gençlerin büyük bir başarı ile sahneledikleri oyunu izleyen Ardahanlılar keyifli anlar yaşadılar; oyun bitiminde oyuncuları ayakta alkışladılar. Etkinliğin son günü olan 17 Mayıs Pazar gününün açılışını Ardahanlı ilköğretim öğrencileri yaptılar. Murat Fidan”ın yazıp sahneye uyarladığı oyunda toplumsal yapının kışkırttığı davranış sapmaları üzerinden düşündüren bir gülmece izlendi. Son günün ikinci etkinliği “YAŞAMIMIZDA, EĞİTİMİMİZDE VE EDEBİYATIMIZDA KADIN” başlıklı açık oturum oldu. İlk sözü alan Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, ülkemizde demokrasi tarihi ile kadın hakları ve toplumsal cinsiyet sorunu arasındaki koşutlukları görünür kılan bir çalışmayı dile getirdi. Bu süreç boyunca kadınların verdiği mücadeleyi ve örgütlenmeyi somut verilerle belgeledi. İkinci olarak söz alan Prof. Dr. Songül Sallan Gül, günümüz erkek egemen iktidar anlayışının kadını ikincil cins gören bakış açısını sergileyen bulguları vurguladı. Yaptığı alan araştırmalarında 4 artı 4 eğitim sisteminin küçük yaşta evlilikleri çoğaltan sonuçlarıyla karşılaştığını belirtti. Kadın cinayetlerinden demokrasi meydanlarındaki göstermelik kadın hakları savunuculuğuna kadar farklı alanlarda kadına karşı takınılan ikiyüzlü politikaları anlattı. Kadın hakları konusunda biçimsel olarak en ilerde görülen geri kalmış ülke olan Ruanda”da yakın geçmişti yaşanan kırımlar ve iç savaş sırasında erkek nüfusun %30”unun ölmesi sonucu bu ülke politikasında kadınlara da zorunlu olarak yer açılmıştı. Sallan Gül, gelişmiş ülkeler içerisinde kadının toplumsal yaşamda en önde görüldüğü coğrafyanın İskandinavya ülkeleri olduğunu da sözlerine ekledi.
Açık oturumun son konuşmacısı olan Yrd. Dç. Mitat Durmuş ise, Bizim toplumumuzda 6. Yüzyıla kadar kadını kutsal sayan anlayışın tarihsel gelişmede İslamiyet”in kabulünden sonra değiştiğini, Fars kültürü etkisinde kalmış kültürümüzün kadını toplum gerisine atıp aşağılayıcı tanımlamalara hedef kıldığını örnekleyerek anlattı. Divan edebiyatının kadın şairleriyle de kadını hep kötücül bir anlayışla ele aldığına ilişkin örnekler verdi. Mustafa Kemal”in kadın cinsine karşı gösterdiği yaklaşımla yeniden insan olduğu anımsanan kadının yerinin Tanzimat, Serveti Fünün, Milli Edebiyat, 1. Ve 2. Yeni edebiyat akımları döneminde de bir sevgi nesnesi olmayı sürdürdüğünü şiirsel örneklerle bezeyen bir konuşma yaptı. . Açık oturum bitiminde konuklara Çıldır ve Aktaş göllerini kapsayan bir Anadolu çatısı gezisi yaptırıldı. Günün ve Kültür Sanat Günleri”nin son etkinliği Fevzi Kurtuluş müzik dinletisi oldu. Fevzi Kurtuluş”tan önce sahneye çıkan Ardahan Üniversitesi kız öğrenciler farklı şairlerden şiirler okudular. Kültürevi sahnesinde bir buçuk saati aşan bir süre ayakta çalıp söyleyen Fevzi Kurtuluş kendi bestelerinden ve bilinen özgün yapıtlardan oluşan bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Aralarda yaptığı konuşmalarla, güçlü sesi ve coşkulu üslubuyla salonu dolduran izleyicileri de heyecanlandırdı, imece ruhunun ayağa kalktığı bir atmosfer oluşturdu. Etkinlik Vakıf Başkanı Alper Akçam”ın etkinlikte katkıları olan kurum ve kişilere yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi. Alper Akçam, etkinlik açış konuşmasında anlam boyutunu açmaya çalıştığı Kafkas Arısı”nın yöredeki varlığı ile Dursun Akçam Kültürevi arasında sembolik koşutluklar kurdu. “Burası kır çiçeklerinden, onları koparmadan bal yapan bir arı kovanıdır; bir imece yuvasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

[img-119-left-min] [img-120-left-min] [img-131-left-min][img-130-left-min][img-123-left-min][img-124-left-min][img-124-left-min][img-125-left-min][img-126-left-min][img-127-left-min][img-128-left-min][img-129-left-min]

ARA

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

DURSUN AKÇAM ORMANI

HAMBURG'DA DURSUN AKÇAM KIYISI

ARDAHAN'IN ÖLÇEK KÖYÜ TARİHİ

YAPITLARI