YANSIMALAR

1 AĞUSTOS 1963 TARİHLİ VARLIK DERGİSİNDE DURSUN AKÇAM

Cahit Akçam'ın arşiv çalışmalarında gün ışığına çıkarılmıştır... 

26/04/2022

BERFİN BAHAR'DA 16. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ

Ardahan’da 16. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’nde… “Orada Bir Kent Var Uzakta” Ahmet Özer Dursun Akçam’ın Emeğine Giden Yol Köy enstitüleri, ülkemizin yirmi bir yerleşim biriminde mucize yaratarak çok önemli işler kotaran eğitim kurumlarıydı. Yoksul, kimsesiz köy çocuklarını yitip gitmekten kurtaran, onları cumhuriyetin önemli değerleri konumuna getirip eğitim ve yazın alanında saygın bireyler yapan bu kurumların temelleri, Atatürk’ün önerisi; dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’la İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un oluşturdukları planlama, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün büyük çabası ve Hasan-Âli Yücel’in bakan olarak ortaya koyduğu iradeyle atılır. Enstitülerin ortaya koyduğu başarı, oluşturdukları örneklik savaş yıllarındaki ülkemizin eğitim dünyasına sunduğu büyük kazanımdır. Burada görev yapan değerlerimizin emeğiyle edebiyat alanına pek çok şair-yazarın katıldığı bir gerçektir. Bu değerlerimizin çabasıyla Anadolu insanının yaşadıkları, yaptıkları insanımıza olduğu kadar bütün insanlığa da gösterilmiştir. Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Mehmet Başaran, Talip Apaydın, Osman Bolulu, Mevlüt Kaplan, Ali Dündar, Ali Yüce, Recep Bulut, Emin Özdemir, Adnan Binyazar, Osman Şahin, O. Nuri Poyrazoğlu, Şevket Yücel, Refet Özkan, Selahattin Şimşek, Ümit Kaftancıoğlu, Yusuf Ziya Bahadınlı, Enver Atılgan, Bekir Semerci, Pakize Türkoğlu, Haşim Kanar…bu kurumların yetiştirdiği değerler olarak yazın dünyamıza önemli yapıtlar kazandırmışlardır. Dursun Akçam, bu eğitim nehrine Ardahan’dan, Cılavuz’dan katılan bir pınardı. O, 1927’de Ardahan’ın yokluk, yoksulluk içindeki Ölçek köyünde doğmuş, bir başına verdiği savaşım sonucu ilkokuldan aldığı diplomayla okumak için dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan-Âli Yücel’e mektup yazmış, Tonguç’un yönlendirmesiyle Cılavuz Köy Enstitüsü’nde yepyeni bir dünyaya kavuşmuş, orayı bitirdikten sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yapmış, ardından girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü’nü 1958’de bitirerek değişik okullarda Türkçe/edebiyat dersleri vermişti.

27/08/2021

16. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BASINDA

16. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri Ardahan yerel basını dışında Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinde de kendisine yer buldu... 

16/07/2021

CUMHURİYET KİTAP

DURSUN AKÇAM'IN EDEBİYATÇI KİMLİĞİ Kültür ve sanat, imgelem gücünü doğrudan etkileyen, düşünce ve dil dünyasının belirlenmesinde derin izler bırakan eylemlerdir. Edebiyat yapıtının bağlamsal çağrıştırmaları ve retorik arka alanı, bireyin yaşamı algılama, yargılama, kavrayış öğelerinin oluşumunda belirleyici bir rol oynar... Aynı zamanda bilginin yapılanmasında, tekilden tümele, tümelden tekile akan us yürütme alanlarının gelişmesinde yol gösterici olur. Batı’dan gelen Şarkiyatçı kültürel saldırılarla Batı karşıtıymış gibi görünen Doğulu bezirgânlığın kitleleri birbirine düşman ettiği, kimi rızaya dayalı, kimi baskıyla oluşan hegemonik toplumsal yapıların öne çıktığı günümüz ortamında çarıklı ayaklarıyla çıktığı yoksul köylülükten köy öğretmenliğine, sendikal mücadeleye, gazeteciliğe ve arkasından edebiyat alanına uzanmış, evrensel olarak adını duyurmayı başarmış Dursun Akçam’ın yazınsal öyküsüne bir kez daha yakından bakmakta yarar olacaktır.

22/04/2021

DURSUN AKÇAM VE DEMOKRAT TÜRKİYE

1982-1984 yıllarında anti-faşist mücadelenin sürgündeki sesi olan Demokrat Türkiye gazetesinin ve yöneticisi Dursun Akçam’ın isimleri asla unutulmayacak. Ülkemiz tarihinin insan hakları konusundaki karanlığını art arda yayınladığı kitaplar ve yazdığı yazılarla yırtan Ragıp Zarakolu 2020’ye girdiğimiz günlerde okurlarını tam 40 yıl önceye götürerek dönemin iz bırakan gazetesi Demokrat üzerine anılarını paylaştı.

01/09/2020

DOĞAN HIZLAN'DAN DURSUN AKÇAM

Edebiyatımızın duayen adı, has edebiyatçı Doğan Hızlan yine Dursun Akçam'ı yazdı...

14/03/2019

Ardahan Öyküleri/Yılmaz Yalçıner

Ardahan Öyküleri/Yılmaz Yalçıner

Bugün açık oturum vardı. Dursun Akçam vakfında konuşmacıları dinledim. Dört sunum ile eleştiri veya değerlendirme yapıldı. 
Değişik ve özgün yaklaşımlar fikir adamlarının sanat anlayışıdır.
Ben de kendi görüşümü Dursun Akçam ve "Kaf Dağının Ardı" adlı eseri ile yapmak isterim. Dursun Akçam'ı senelerdir merak ederim, araştırırım. 

21/11/2018

MEHMET BAŞARAN'DAN KOÇERO DURSUN AKÇAM'A

D U R S U N A K Ç A M A Y D I N L I Ğ I Bir güzel aydınlıktı; tüm Anadolu halkını,toprağını kucaklayan bir aydınlık.Cılavuz Köy Enstitüsünde, uygarlıklar beşiği Anadolu ekiniyle yoğurulmuştu hamuru. Çılgın Türklerin yaktıkları ateş, bilinç aydınlığına dönüşmüştü. O aydınlığın sürdürümüydü Dursun Akçam. Sömürüye, gericiliğe bir Prometeus direnciyle karşı çıkıyordu. Türk yazınını varsıllaştıran bir büyük yazardı. Aramızdan ayrıldığında, ürünleri eylemiyle, “ansiklopediye geçmişti ama, medyaya geçememişti.” Cumhuriyet dışında, hiçbir gazetede ölüm haberi yoktu. O gazetelerde çalışanlarda yaşıyorlardı elbet ama, işte öyle…. Çağdaşlaşma savaşıymış, Anadolu aydınlanmacılığı, Akçam aydınlığıymış… “Dursun Akçam, güzel bir insandı…. Köy Enstitülerini kapatıp, Öğretim Birliği Devrimini, dinci okullar açarak yıkmaya çalışan gerici gücün zulümlerinden kendine düşen payı, başı dik,bir insan gibi göğüsledi…

01/01/2007

DURSUN AKÇAM'DA EDEBİ TAVIR

Edebiyatta tavır, edebi tavır ve Dursun Akçam* * Bu metin, 16-18 Haziran 2006 tarihlerinde, Ardahan’da gerçekleştirilen ‘2. Dursun Akçam Kültür-Sanat Günleri’nde yapılan konuşmadır. Metin Turan KIBATEK [Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu]Genel Başkanı I. En başından bir belirlemede bulunmak, belki de bilineni yinelemek gerekecek. Dursun Akçam’ı, dolayısıyla kuşağını,değerlendirirken edebiyatın toplumsal işlevine, edebiyatçının da toplumsal konumuna dikkat etmek gerekiğini vugulamıştır.. Çünkü bu kuşak edebiyatçılarının gerçekleştirmiş oldukları yazınsal yeniliği anlamak için buna gerek vardır. Onlar hem geçimlerini sağladıkları mesleklerini yaparlarken gösterdikleri özen ve sorumlulukla kişiliklerini bütünleştirmişler hem de toplumsallaşmış yazar kimliklerinin kendilerine yüklediği bilincin farkında olarak bu kimliğin gereklerini yerine getirmeye çalışmışlardır.

18/06/2006

ADNAN BİNYAZAR'DAN

Sevdam Ürktü (Dursun Akçam) Öyküde estetik denge; gerçeklik duygusu, dilsel yetkinlik ve ironi ile kurulur. Bu denge, okuma isteği yaratmada da etkili oluyor. Dursun Akçam’ın Almanya’daki yaşamına yönelik öykülerini bir araya getirdiği Sevdam Ürktü adlı yapıtını okuyunca bu denge üzerinde durma gereksinimi duydum.

15/05/2006

GÖZLERİ YÜREĞİYDİ

Asıl yaşam, yüreğimde saklı benim. Yüreğimin bir yarısı gece, bir yarısı gündüz. Ayrılık ve ölümler gecem, sevgi ve dostluklarım gündüzüm diyordu, gülümseyerek kadehini kaldırırken.

01/01/2005

CAN DÜNDAR YAZISI

Dursun Akçam'ı uğurlayan yazılardan biri...

23/09/2003

ARA

YARDIM VE DESTEK İÇİN

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

DURSUN AKÇAM ORMANI

HAMBURG'DA DURSUN AKÇAM KIYISI

ARDAHAN'IN ÖLÇEK KÖYÜ TARİHİ

YAPITLARI