DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

  Anadolu’nun çatısında, 1800 metrenin üstündeki bir uzak yükseltide, verdiği yoğun göçler sonucu nüfusu onlarca yıldır 18.000’den yukarı çıkmayan, birçok yoksunluğun yaşandığı bir küçük ilde, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı, tam 12 yıldır yaşamı çoğaltma, özgür düşünce, tutunamayanlara, ezilenlere, herkese eşit söz hakkı, kültür ve sanat adına mücadele ediyor. Bölgede yer alan dünyanın en güzel yayla coğrafyasının, kır çiçekleri kadar zengin olan yerel kültürün, çoksesliliğin, farklı dilliliğin, karşılığı para olmayan değerlerin yaşatılabilmesi uğruna, büyük güçlükleri göğüsleyerek inatçı bir mücadele sürdürüyor.
Bu ışık, önce, dünyanın en güzel ormanlarına, doğal gelişimini sürdüren ve yöredeki zengin bitki kaynağının can damarı olan Pinus Silvestris çamlarına vuruyor; 20.000 çam fidanının serpilip geliştiği Dursun Akçam Ormanı’nı aydınlatıyor. Sanata, kültüre, insan emeğine uzanıyor… Bir ayağını insan kültürünün tükenmez temeli oyuna, tiyatroya basıyor… 11 yıldır yöreden yetişmiş sanatçıların yapıtlarından, yöre sözlü kültüründen esinlenerek yazılmış metinler üzerinden yöre insanını, köylüsünü, öğrencisini, bir başkasını oynamaya, becerisini, hayal gücünü paylaşmaya çağırıyor. 11 yıldır Kültür Sanat Günleri’nde birçok bilim insanı, sanatçı şehre konuk ediliyor, ağırlanıyor, yörenin özgün farklılığı tanıtılıyor, yöre politikası ve kültürüyle ilgili çalışmaların ulusal ve evrensel ölçüde paylaşılabilmesi için çaba gösteriliyor. Şehrin gençleri, öğrencileri, Dursun Akçam Kültürevi’nin otuz kişi kapasiteli kütüphanesinden yararlanıyor… Tiyatro, sinema, orman şenlikleri, fidan dikimleri, yöre çalgıları ve giysileri ile geleneksel kültür canlı tutulmaya çalışılırken evrensel özgürlük duygusu, bilgi ve estetik aynı ortamda harman edilmeye çaba gösteriliyor.             Kültürevi salonunda yoksul Anadolu insanına devrimci bir anlayışla öncülük yapmış Baba Tonguç’tan Ümit Kaftancıoğlu’na, Çıldırlı  öğretmen Kemal Gültekin’den gazeteci Ümit Kılıç’a, Ardahanlı öğretmen Nazif Durmuştan, Ölçekli devrimciler Ahmet Çakmak öğretmen ve köylü önderi Kerim Çakmak’a, erken yaşta yitirdiğimiz, vakıf çalışmalarına büyük destek olmuş Başak Kurbanoğlu’na, 10 Ekim 2015 Ankara patlamasında kör teröre kurban olmuş, vakfımızın denetiminde görev almış Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Oğuzhan Dura’ya, bir duvar anmalığı da sağlanmaktadır.         [img-50-right-min]
 Kültürevi’nin çok amaçlı salonu arka duvarında ipek bir halı asılıdır. Ispartalı, Gönen Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenimiz Ahmet Aksakal’ın iki milyon düğümle ördürdüğü bu halıda, bir Türkiye haritası üzerinde 21 Köy Enstitüsü ile Köy Enstitüleri kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’tan Dursun Akçam’a gelmiş bir mektubun satırları yer alır.
[img-62-left-min]
Dursun Akçam, köyünde ilkokul bulunmadığından, yırtık çarıklarıyla köyüyle Ardahan arasındaki 14 km yolu karda tipide gidip gelerek, kışın sıcak bir ortam bulabilmek için zengin ailelerin ahırlarında hayvanlarla birlikte yatarak okuyup bitirdiği 23 Şubat İlkokulu bir kasaba ilkokuludur ve Köy Enstitüleri’ne ancak köy ilkokullarını bitirmiş öğrenciler alınmaktadır. Cılavuz Köy Enstitüsü’ne yaptığı başvuru da bu nedenle geri çevrilmiştir. Dursun Akçam zamanın Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’e bir mektup yazmıştır. Mektubunun yanıtını Baba Tonguç yazmıştır: “Sevgili oğlum Dursun Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’e yazdığın mektubu aldım. Direnişini kutlarım. Başarılar diler, gözlerinden öperim,” denilmektedir. Mektupla birlikte Cılavuz’a, Halit Ağanoğlu’na yeniden başvurması istenmektedir. 

 Ardahan’da böyle bir Kültürevi’ni açık tutmak ve her yıl olarak düzenli kültür sanat günleri düzenlemek, Ardahanlı gençlere tiyatro, sinema, şiir akşamları gibi sosyal etkinlikler için olanakları hazır bulundurmak kurucusu olan Akçam ailesini oldukça zor durumda bırakmaktadır. Herhangi bir kamu kurumu desteği sağlanamamaktadır. Kültürevi binasının yapımı tutumlu bir yaşam süren Dursun Akçam’ın Almanya yıllarında dişinden tırnağından arttırdıkları ile gerçekleştirildi. İşletim giderleri, eşi Perihan Akçam’a Almanya’dan bağlanan bir dul aylığıyla, zaman zaman da can dostlarının yaptığı küçük bağışlarla karşılanmaya çalışılıyor. Adını Vakfa veren Dursun Akçam, Türkiye’den 12 Eylül faşizmi sırasında kaçmak ve Almanya’da sığınmacı olarak yaşamak zorunda kalmış, Hamburg Belediye Kütüphanesi’nde görev yapmıştı. Dursun Akçam’ın dostlarının çabası, Hamburg Belediyesi’nin kararıyla orada yaptığı çalışmalar, halklar ve kültürler arasında kurmaya çalıştığı köprüler göz önünde tutularak 29 Ağustos 2015 günü, Hamburg’da bir kıyıya onun adı verildi.        

DURSUN AKÇAM KİMDİR?

Tahminen 1927 yılında, yoksul bir köylü ailesinin ancak altısını yaşatabilmiş 13 çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiş olan Dursun Akçam, köyünün bağlı bulunduğu Ardahan’dan ilkokul okuyabilmek için tam üç kez 14 km. yolu çarıklı ayaklarıyla yürüyerek iki saatte gitmiş ve okulun bahçesinden yırtık giysileri, ayağındaki çarıklar nedeniyle “dilenci” denerek kovalanmıştı… Mücadelesinden vaz geçmemiş Akçam… Dördüncü kez gidişinde bir kadın öğretmenin dikkatini çekmiş ve onun yardımıyla sınava girerek okula başlamış. Daha sonra UNESCO tarafından örnek eğitim modeli olarak önerilmiş İsmail Hakkı Tonguç önderliğinde kurulmuş Köy Enstitüleri’nden kendisine en yakın olana, Cılavuz Köy Enstitüsü’ne girmeyi başarmıştı. Önce çevre köylerde ilkokul öğretmenliği yapmış. Sonrasında Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirip ortaokul ve lise öğretmenliğine başlamış, bir yandan da öğretmen sendikalarında görevler almış, röportaj, öykü ve roman yazarı olmuştu. 1962 yılında çalıştığı Kırıkkale’den öğretmen arkadaşlarıyla birlikte gelerek Ankara’da Anıt Kabir’de biten ilk öğretmen yürüyüşünü gerçekleştirmiş, Önce Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu’nda, daha sonra, Türkiye Öğretmenler Sendikası adlı dönemin çok etkin öğretmen sendikasında yöneticilik yapmış, edebiyat alanındaki yapıtlarıyla arka arkaya ödüller kazanmış, ünü yayılmaya başlamıştı.
[img-67-right-min]
Dursun Akçam, önce 12 Mart faşist darbesi ile tutuklanıp bir yıldan fazla cezaevinde kalmış. Daha sonra öğretmenlik görevinden alınmıştı. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde yayın çalışmalarına gazetecilik uğraşı eklenmiş… Adı devlet destekli faşist çetelerin hedef listesinde çıkmaya ve 12 Eylül faşizmi tarafından yargılanmak üzere aranmaya başlayınca, gizlice Almanya’ya kaçmış ve hakkındaki yasaklar ve tutuklama kararları nedeniyle sığınmacı olarak yaşamıştı. Almanya’da da edebiyat ve gazetecilik çalışmalarını sürdürerek ülkesindeki faşist cuntaya karşı aydın olarak direnmeyi sürdürmüş, Hamburg Kütüphanesi’nde kendisine “Türkçe Yayınlar” sorumluluğu verilmişti. Almanya’ya sığındıktan ancak 11 yıl sonra ülkesine dönebilen Dursun Akçam, sonrasında da defalarca gözaltına alınmış, yargılanmıştı. 2003 yılında hastalık sonucu yaşama vefat edince çocukları tarafından kurulan bir vakfa adı verildi. Başkanlığını büyük oğlu Alper Akçam’ın yürüttüğü Vakıf Yönetim Kurulu, iki mütevelli heyet (kurucu) Alper Akçam ve Cahit Akçam ile Vakıf ana sözleşmesi gereği ile dışarıdan katılan Suat Işıklı (Ardahanlı), Denetim Kurulu Dursun Akçam’ın diğer çocukları A. Taner Akçam ve Yasemin Ateşman ile dışarıdan katılan Ertan Sarıçam’dan (Ardahanlı) oluşuyor.
  DURSUN AKÇAM ORMANI
 Dursun Akçam Ormanı, Dursun Akçam’ın 22 Eylül 2003 günü Ankara’daki defin töreninde verilen söz gereği, başını Cevdet Şentürk’ün çektiği köylülerinin girişimiyle Ardahan’da şu anda da Belediye Başkanı olarak görev yapan Faruk Köksoy’un da desteğiyle 25 Haziran 2004 günü yapılan bir törenle açılmıştı. 20 hektarlık bir alanda 20.000 çam fidanı dikimi ile oluşturulmuş ormana her yıl yapılan etkinlik sırasında temsili fidan dikimi de yapılmaktadır. Orman açılışında Dursun Akçam’ın dostu merhum Vecihi Timuroğlu konuşuyor… 
Orman açılışına halk ozanı, gönül dostu Ali Ekber Çiçek de katılmıştı…    
DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ Kültür Sanat Günleri, Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı Yönetimi’nin önderliği ve çeşitli kurumların zaman zaman yaptığı küçük katkılarla düzenli olarak 12 yıldır yapılıyor; birçok üniversiteden ve demokratik kitle örgütünden temsilciler konuşmacı olarak çağrılıyor. Yörenin ekonomik, siyasal ve kültürel sorunları bu etkinlik kapsamında inceleniyor, tartışılıyor. Farklı seslerin bir arada bulunduğu bir canlılık yaratılmaya, bölgenin sorunları göze batırılmaya, gençlerin bu sorunlar içinde söz hakkı almasına çaba gösteriliyor.    
1.    DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ Kültür Sanat Günleri’nin birincisi, Dursun Akçam Kültürevi açılış tarihiyle örtüşmüştü. Bir yıldır yapımı süren Dursun Akçam Kültürevi, 3-4-5 Haziran 2005 günlerinde yapılan 1. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri ile açıldı. 
 Konuk edebiyatçılar ve bilim insanları, Adalet Ağaoğlu, Vecihi Timuroğlu, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Mustafa Şerif Onaran, Feyza Hepçilingirler, Metin Turan, Reis Çelik, Ufuk Karakoç, K. Semra Eren Ardahan ve Ardahanlılar ile tanıştılar.   Kültürevi şöminesinde Dursun Akçam’ın Ölçekli yakınlarının pişirdikleri “feselli”ler yenildi birlikte, Ardahanlı bayanların sunduğu el emeği yiyecekler paylaşıldı. Davul zurna eşliğinde halaya duruldu Kültürevi önündeki caddede. Saat tam 16’da kalabalık kapı önünde toplandı... 25. Mekanize Tugay Kurmay Başkanı Albay Sinan Yayla, Dursun Akçam’ın eşi Perihan Akçam ve Cilavuz’dan arkadaşı emekli öğretmen Kazım Arıcı birlikte kestiler kurdeleyi. İstanbul’dan, Ankara’dan, Dursun Akçam’ın yaşamının son yıllarını geçirdiği Kuşadası’ndan Hidayet Tunçer ve can dostları katılmıştı açılışa. Eski Esenyurt Belediye başkanı Dr. Gürbüz Çapan, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, İstanbul Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği eski başkanı Cevdet Şentürk ve adlarını burada anamayacağımız gönül dostları... Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden sonra yapım ekibi çağrıldı sahneye. Yapım sorumlusu ve kontrol elemanları Özkan Durmuş ve Tülay Topçu’dan başlayan tanıtım, seramik ustası, fuayedeki görkemli şöminenin de yapımcısı Beysafa Yılmaz’la, yapı ustaları Mehmet Diktaş, Haydar Diktaş, Metin Akkoyun, sıvacı Halit Özmen, mobilyacı Yusuf Çelik, elektrikçi Erkan Akbulut’la emeği geçen diğer usta ve işçilerin tanıtımıyla sürdü. İkinci gün Dursun Akçam Öykü [img-230-right] Yarışması Ödül Töreni ile başladı. Salonu dolduran kalabalık Ardahan il ve ilçelerinden öyküleriyle yarışmaya katılan üretken, duyarlı öğrencilerini alkışladı. Ödüller seçici kurul üyeleri tarafından kazananlara verildi.   4 Haziran Cumartesi gününün ilk oturumu, “Yerel Kültür ve Dursun Akçam” idi... Vecihi Timuroğlu’nun yönettiği oturumda, Feyza Hepçilingirler, Metin Turan, Reis Çelik, Alper Akçam konuşmacı olarak sırayla söz aldılar. Konuşmalar salondan ilgiyle izlendi. İlk oturumun arkasından Çıldır Gölü kıyısının hünerli balıkçısı Atalay Uzunkaya çıktı kürsüye. Terekeme ağzıyla gülmece öğeli yerel anlatılar sundu; güldüren, gerçeğe dokunan, öğreten, karşı duran, altüst eden, onurlandıran karnaval havası doldu salona... İkinci oturumda Adalet Ağaoğlu, Prof. Dr. Kurtuluş kayalı ve Mustafa Şerif Onaran “Dil ve Hakikat İlişkisi” ni konuştular. Aynı günün akşamı Kültürevi salonunu tıklım tıklım dolduran kalabalık Ufuk Karakoç’un türkülerinde yüreğini paylaştı... Pazar gününün tek oturumunun konusu “Köy Enstitüleri” idi. Günün ve etkinliğin sonunda Reis Çelik’in İnat Hikâyeleri gösterime sunuldu.
2. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR – SANAT GÜNLERİ 2. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri 16-17-18 Haziran 2006, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Ardahan’da gerçekleştirildi. Coşkulu halk oyunları, köylülerin oynadığı tiyatro oyunu, Musa Eroğlu’nun iki gün arka arkaya verdiği açık hava konserleri, Anadolu Çoksesliliği ve Edebiyat Ortamı, Köy Enstitüsü ve Anadolu Kültürü başlıklı çözümleme, değerlendirme çalışmaları, şiir sunumu ile tam bir sanat ve kültür doruğu yaşadı Ardahan… Etkinlik Katılımcıları ve Konuları: 1.     ANADOLU ÇOKSESLİLİĞİ VE YAZIN DÜNYAMIZ (Doğan Hızlan, Vecihi Timuroğlu, Oya Baydar, Alper Akçam, Metin Turan),     2.  ANADOLU KÜLTÜRÜ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Prof. Dr. Oğuz Makal, K. Semra Eren)  3. Şiir Saati: Tuğrul Keskin: Destan Geleneğimiz ve Babek Şiiri,  4. Dinleti: Musa Eroğlu  5. Tiyatro Oyunu: Hey Atlılar Atlılar,  6. Dursun Akçam Ormanı’nda Fidan Dikimi   TİYATRO: Etkinlik kapsamı içinde oynanan “Hey Atlılar Atlılar” adyı oyun, Çıldırlı Atalay Uzankaya’nın anonim bir fıkrasından yararlanılarak Alper Akçam tarafından oyunlaştırılmıştı. Çıldır köylüleri oynadılar… Oyunda Dursun Akçam’ın bacısı Adalet Sarıçam da yer aldı. Etkinlik kapsamı içinde Prof. Dr. Oğuz Makal tarafından hazırlanmış Eğitmenler Belgeseli gösterilecek, yaşayan eğitmenler ve Dursun Akçam’ın arkadaşları, köy enstitülü öğretmenler onurlandırıldı. Etkinliğin ikinci günü Dursun Akçam ormanında fidan dikimi yapıldı.    KONSER: Musa Eroğlu konseri 17 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de, Ardahan Halk Eğitim Merkezi arkasındaki geniş alanda gerçekleştirildi.   
   3. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ 3. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri 15- 16-17 2007 Haziran, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Ardahan’da gerçekleştirildi. Ardahan valisi Murat Yıldırım’ın ve Posof Belediye Başkanının açılış konuşmalarından sonra öykü yarışması ödül törenine geçildi. Yarışmanın 1. si olan Meltem Akbaba, Çıldır Lisesi öğrencisiydi. Sabah 9’da gelmişti Dursun Akçam Kültürevi’ne.  Ödülünü almak için akşam 18.00’e kadar beklemişti ve oturduğu köye ancak bir gün sonra dönebilecekti. 2. lik ödülünü Damallı, Ardahan Anadolu Lisesi öğrencisi Pınar Altamhan aldı. 3. Ardahan Lisesinden Reyhan Manduz idi. Yarışmada seçici kurulun dikkatini çeken diğer katılımcılara da birer katılım belgesi verildi. Sırada Prof.Dr. Oğuz Makal ve Duygu Yılmaz’ın hazırladığı Dursun Akçam belgeseli vardı.     Günün ilk etkinliği, açık oturumda ‘Anadolu Kültürü Ve Kadın’, ‘Köy Kökenli Yazarlarda Kadın İmgesi’ konuşuldu. Sonra yaşamları boyunca hiç tiyatro izlememiş köy çocukları sahne aldılar. Alper Akçam’ın yörede anlatılan kimi fıkralardan hareketle metnini yazdığı ‘Halkımız Ormanda’ oynandı. Salon yıkılıyordu alkıştan… Arif Sağ, önce Kültürevin’de sonra Ardahan Kalesi’nde birer mlüzik dinletisi sundu katılımcılara. Arif Sağ’dan önce Ardahanlılar’a seslenen Grup Kafkas’ı da unutmamak gerek… 16 Haziran cumartesi programı Hoçuvan Hasköy Atatürk İlköğretim Okulu Öğrencilerinin oynadığı ‘ Halkımız Ormanda’ adlı oyunla başladı. Oyunu Alper Akçam yazmış, sahneleme, dekor ve kostüm yapımında aynı okul öğretmenleri Makbule Arlan, Fatih Çıtak, Safiye Kartdere görev almışlardı. Oyun bittiğinde seyircilerin beğenisi ve coşkulu alkışları görülmeye değerdi. Oyunu baştan sona kendi kamerasıyla görüntüleyen sinema-televizyon bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Oğuz Makal oyundan öylesine etkilenmişti ki, oyuncuları ve öğretmenleri alarak onların köyüne kadar gitti; olayı bir sinema haline getirmek arzusundaydı.   Günün ilk açık oturumunda Adnan Binyazar, Hülya Okuyan, Firdevs Gümüşoğlu konuştular. Dursun 2. açık oturum konuşmacıları Kafkas Üniversitesinden gelmişlerdi. Oturum başkanlığını Aysel Güven yaptı. Jülide Akyüz, ‘Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını’nı anlattı. Gülçin Bilgici’nin konuşma başlığı ‘Kadın Ve Bilim’ idi. Zarife Karaşah ‘Atasözlerinde Kadın’, Nezihe Aslan ‘ Dünden Bu Güne Türk Kadını’ başlıklarıyla konuşma yaptılar. Sırada Dursun Akçam ormanında sembolik fidan dikimi ve kır yemeği vardı. Konuklar Dursun Akçam anısına bir fidan diktiler. Kuzeydoğu Anadolu’nun renk renk çiçeklerle donanmış sarıçam ormanında dolaşıp yayla havasını kokladılar.   Pazar günü programı: Prof. Dr. Oğuz Makal tarafından hazırlanmış ‘Cumhuriyet Eğitiminin İlk Ayağı: Eğitmenler’ belgeseliyle başladı. Ahmet Soner ‘in hazırladığı Cilavuz  belgeseliyle sürdü. Günün ilk açık oturumunda Erendiz Atasü, Alper Akçam, Metin Turan konuştular. ‘Cumhuriyet Dönemi Kültür Ve Eğitim Politikaları’ idi konu başlığı. Şiir saatinde İzmir’den gelen Dr. Coşkun Şimşekli, İstanbul’dan katılan Kadir Aydemir ve Ardahanlı Erbay Kara konuştular, şiir okudular. Dursun Akçam Kültür Ve Sanat Günleri’nin değişmez emekçisi, fotoğrafçısı, fıkracısı Cengiz Şıklı şiirler okudu, arkasından güldürdü izleyenleri…    
4. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri Kültür Sanat Günleri’nin dördüncüsü 20 Haziran 2008 günü saat 15.00 sularında Ardahan - Kars yolunun 15. kilometresinde, Dursun Akçam ormanının hemen üstünde konukların davul zurna eşliğinde oynanan oyunlarla karşılanmasıyla başladı. Etkinliğin konu başlığı “Halk Kültürü, Edebiyatımız ve Eğitim Politikalarımız” idi.   Açılış konuşması için söz alan Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu, toplumdaki kimi saplantılardan, özellikle de slogan ve kavramlarla hareket edilmesinin yanlışlığından söz ederek başladı konuşmasına… Köy Enstitüleri’nin kapatılmış olmasını böylesi davranışların bir sonucu olduğunu belirtti. Vali Cebiroğlu, “Köy Enstitüleri’ni kapatarak kolumuzu kestik,” dedi. Kol kesmek yerine hastalıklı parmağın onarılması seçilmiş olsaydı çok önemli gelişmeler sağlanabilirdi dedi… Prof. Dr. Oğuz Makal’ın Köy Enstitüleri’nin ülkemiz kültür ve eğitim politikaları içindeki yerini, sanatsal yaşamımıza katkılarını vurgulayan konuşmasından sonra 3. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’nde Hasköy Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinin oynamış oldukları “Halkımız Ormanda” adlı tiyatro oyununun Oğuz Makal tarafından filme alınmış öyküsü gösterildi…    
   V. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ.   V. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri 5 Haziran 2009 Cuma günü Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde başladı. Kars Kafkas Üniversitesi Konukevi Salonu’nda saat 10.00’da yapılan açılıştan sonra Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Bedia Aslan, Pervin Elçi, Nevzat Beğen ve yazar, Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, “Kültürümüzde Gülmecenin Yeri, Yöre Yazarları Dursun Akçam ve Ümit Kaftancıoğlu’nun Yapıtlarında Gülmece” başlıklı açıkoturumda konuştular.  Saat 13.00’te, Susuz Halk Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan “Yöre Kültüründe Cilavuz Köy Enstitüsü’nün Yeri, Yüksek öğrenim Sorunları ve Beklentiler”in konuşulduğu açıkoturumla, etkinlik Köy Enstitüsü ocağına taşınmış oldu. Susuz’dan hareket eden katılımcıları Ardahanlılar, Dursun Akçam Ormanı’nda karşıladılar. Davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarından sonra Ardahan’a ulaşıldı. Kültürevi önünde Çıldır Prut köylülerinin oynadıkları Tavuk Barı ilgiyle izlendi. Kültürevi’ndeki açılışa Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Damal, Çıldır, Aşık Şenlik Belediye Başkanları katıldılar. Etkinliklere katılan Cumhuriyet Gazetesi yazarı, kitap eki editörü Turhan Günay, Prof. Dr. Oğuz Makal birer konuşma yaptılar. Karslı psikolog Cengiz Şıklı, yıl içinde yitirilen gazeteci Ümit Kılıç’ı anlattı. Ümit Kılıç’ın bir fotoğrafı Kültürevi duvarında bulunan İsmail Hakkı Tonguç ve Ardahanlı kültür insanlarının fotoğraflarının yanına asıldı. 6 Haziran 2009 Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler tiyatro gösterisiyle başladı. Dursun Akçam’ın aynı adlı öyküsünden Alper Akçam tarafından oyunlaştırılan, Ardahan Üniversitesi öğrencileri İlker Özatalay ve Oktay Kara tarafından sahnelenen, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin oynadıkları Sünnet Partisi adlı oyun izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Oyun, salonu dolduranlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Günün ilk açıkoturumundaysa Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fettah Kuzu, yazar Metin Turan, yazar Alper Akçam "Gülmecenin Kültürümüzdeki Yeri ve Yöre Kültüründe Gülmece" konulu bildirilerini sundular. İkinci oturumda, “Ardahan’da Üniversitenin Yeri, Günümüzde Eğitim Kültürü ve Yükseköğrenim Sorunları” konuşuldu. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Makal’ın yaptığı oturumun konuşmacıları Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erdoğan Karaşah ve Ardahan Üniversitesi’nden Yar. Doç. Dr. Alper Karadağ idiler. Açıkoturum, salondaki izleyenlerin soruları ve etkin katılımları ile tamamlandı. Günün öğleden sonraki etkinlikleri, Dursun Akçam Ormanı’nda gerçekleştirilen fidan dikimiyle başladı. Daha sonra Dursun Akçam’ın köyü Ölçek’e hareket edildi. Konuklar ve katılımcılar, köyün yoksulu Deli Osman’ın düğününde eğlendiler. Düğün şenlikleri köyün ortasındaki yolda, yağış altında devam etti. Günün son etkinliği Ölçek Köyü’ndeki bir örtmede kurulan kazanda pişirilmiş sütlü yarma aşının konuklara dağıtılmasıyla ve türküler eşliğinde çekilen halaylarla tamamlandı. 7 Haziran Pazar günkü etkinlikler saat 10.00’da Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Faruk Karataş, Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Ardahan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Yunus Baydar’ın konuşmacı oldukları “Yörede Tarım, Hayvancılık ve Sorunlarımız” başlıklı açıkoturum ile başladı. Günün ikinci oturumu, “Yörede Arıcılık ve Sorunlarımız” idi. Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ile Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kemal Yazıcı’nın konuşmacı oldukları oturumun sonunda  yöneltilen sorular, dinleyicilerin ilk oturumda olduğu gibi etkin bir biçimde toplantıya katıldıkları gözlendi. Saat 19.00’da kültür sanat günlerinin son etkinliği, müzik dinletisi yer aldı. Kars Kültür Sanat Merkezi Müzik Topluluğu ve Ankara’dan gelen Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Oktay Kaya’nın yer aldıkları dinleti salonu dolduranlar tarafından coşkuyla dinlendi.  
   6. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ 6. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri, 11 Haziran Cuma 2010 günü Kars Kafkas Üniversitesi’nde başlayan “Kültür ve Sanatta Yerel Duruş, Yöre Yazarlarında Yerellik” başlıklı açık oturumla başladı. Kafkas Üniversitesi öğretim görevlileri Zarife ve Erdoğan Karaşah, aynı üniversite öğrencisi Mehmet Sinan Fırat ve Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı yazar Alper Akçam’ın konuşmacı oldukları açık oturumu Kafkas Üniversitesi öğrencileri ilgiyle izlediler. Ardahan’da, Dursun Akçam Kültürevi’nde yapılan açılış konuşmalarından sonra Oğuz Makal’ın hazırladığı, “Ülkeyi Kucaklayan Adam: Tonguç” belgeseli izlendi. 12 Haziran Cumartesi günü, “Bayro’nun Listesi” adlı tiyatro oyunuyla başladı etkinlik. Günün ikinci etkinliği, “Kültür ve Sanatta Yerel Duruş, Yöne Yazarlarında Yerellik” başlıklı açık oturum idi. Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi Yard. Doç. Dr. Fatih Kanter, öğretmen Levent Şit, öğrenci Gencay Pancar ve Alper Akçam’ın konuşmacı oldukları oturumdan sonra Dursun Akçam Ormanı’nda temsili fidan dikimi yapıldı. Yağan şiddetli dolu ve yağmur altında, davul zurna eşliğinde topluca halk oyunları oynandı. Katılımcı ve konuklar, buradan topluca hareketle Ölçek Köyü’ndeki Nihat Çakmak’ın düğününe katıldılar. Davul zurna ve tulumla yerel oyunlar oynadılar. 12 Haziran Cumartesi akşamında Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi vardı. Dursun Akçam Kültürevi’ni dolduran izleyiciler öğrenci grubun özgün ve başarılı çalışmalarına coşkulu alkışlarla eşlik etti. 13 Haziran Pazar sabahı, “Tarım ve Hayvancılık Sorunları” oturumuyla açıldı. Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu eğitim görevlisi Faruk Karataş genel olarak hayvancılık ve piyasa sorunları ile ilgili bilgiler verdi. Ölçek köylü üretici Cemal Dursun, köylü üreticinin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Çözüm önerileri üzerine tartışmalar yapıldı. Pazar gününün ikinci oturumunda Ardahan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu eğitim görevlisi Kemal Yazıcı, genel olarak arıcılık ve yöredeki Kafkas arı ırkının sorunları, üreticinin karşılaştığı güçlüklerle ilgili bir bildiri sundu. Arkasından izleyenlerin sorularını yanıtladı.    
7. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ 2011 yılının, 24-25-26 Haziran’ında yedincisi düzenlenen Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri, Ardahan dışından gelen konukların Dursun Akçam ormanında karşılanması ile başladı. Ardahanlı sanatçı Fırfır’ın çaldığı tulum ve davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarından sonra Ardahan’a, Dursun Akçam Kültürevi’ne geçildi. Tekel YİBO öğrencilerinin öğretmen Perihan Erdoğan öncülüğünde sahneledikleri, Dursun Akçam’ın aynı adlı öyküsünden uyarlanmış TEZEK PAYI adlı tiyatro oyunu, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Tiyatro ekibinin katılım belgeleri yazar Ömer Polat tarafından verildi.   İlk konuk konuşmacı yazar Ömer Polat konuşmacı oldu. Ömer Polat, Türkiye ve Almanya’da yaşanmış olaylarla ağabeyi Dursun Akçam’ı duygulu bir anlatımla izleyicilere yeniden tanıttı. Reis Çelik, İnat Hikâyeleri adlı filmin öyküsünü konu eden bir sunumla geldi kürsüye. Arkasından, İnat Hikâyeleri’nin perde arkası ve çekim öyküsü ekrana yansıtıldı… Dursun akçam Kültür ve Sanat Günleri 25 Haziran Cumartesi günü “Kültür ve Coğrafya” başlıklı açık oturum ile ikinci gün açılışını yaptı. Ardahan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak’ın bildiri başlığı “Yöre Sözlü Kültüründe Coğrafyanın Etkisi” idi. Ardahan Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Aysel Aslanboğa’nın konuşması “Dursun Akçam Yapıtlarında Mekân İnsan İlişkisi” üzerineydi. Halkbilimci yazar-şair Metin Turan, “Halkbilimci Gözüyle Kuzeydoğu Anadolu Kültüründe Coğrafya” başlıklı sunumunu, yöre etnik ağızlarının birbiriyle hoşgörülü, gülmeceye dayalı ilişkisini vurgulayan fıkralarla tamamladı. Son konuşmacı Alper Akçam, “Yöre Yazarlarında Coğrafya ve Ümit Kaftancıoğlu’nun Yelatan Romanında Kozmik Coğrafya” üzerine konuştu. Günün ikinci etkinliği metnini Alper Akçam’ın kaleme aldığı, Murat Fidan ve Memetali Durmuş tarafından sahneye konan, Ardahanlı ve Ardahan Üniversiteli gençler tarafından oynanan “Koço’nun Tükeni” adlı tiyatro oyunu oldu. Oyun, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. 25 Haziran Cumartesi günü öğlen sonu programında Dursun Akçam Ormanı’nda fidan dikimi ve kır şenliği gerçekleştirildi. Saat 19.00’da Dursun Akçam Kültürevi’ndeki şiir akşamı, şair Ahmet Telli ile açıldı. Ses sanatçısı Ali Rıza Yılmaz’ın bağlamasıyla eşlik ettiği şiir akşamında Metin turan ve Ardahanlı Erbay Kara da şiirleriyle yer aldılar. “Kura Nehrinin Ardahan Coğrafyasındaki Yeri ve Kura Sularının Çoruh Nehrine Akıtılması” ile ilgili proje konusunda gerçekleştirilen forumda kolaylaştırıcı İstanbul-Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği onursal başkanı Cevdet Şentürk idi. “Ardahan’da Eğitim ve Öğretim Sorunları” başlıklı forumda kolaylaştırıcılığı öğretmen ve Eğitim-Sen temsilcisi Zafer Yıldız, öğrenciler Suat Işıklı ve Gencay Pancar yaptılar. Yaklaşık beş saat süren forumlara izleyicilerde etkin olarak katıldılar; yörenin birçok sorunu özgür bir ortamda en ince ayrıntıları ile tartışıldı. Pazar gününün ve 7. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri’nin son etkinliği Ali Rıza Yılmaz konseri oldu.    
  8. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ  8. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR ve SANAT GÜNLERİ, Ardahan’da sorgulayan, üretken, paylaşımcı genç bir kuşağın toplumsal yaşama girişine tanıklık yaptı. Geçen yıllardan tohumları atılmış dayanışmacı, imececi, özgürlükçü ruh, 8. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri’nde verilen 80 Katılım Belgesi ile yaşamdaki yerini buldu; etkinlikler yörenin ve ülkenin geleceği için umut ışığı gibiydi… Ardahan’daki ilköğretim okul öğrencileri arasında yapılan 2012 Dursun Akçam Öykü Yarışması Ödül Töreni’yle etkinlik açıldı. Öykücülere katılım belgelerini Cılavuz çıkışlı, Köy Enstitülü çınar öğretmen Kazım Arıcı verdi. Tekel 75. Yıl YİBO öğretmeni Perihan Erdoğan’ın öğrencileri Dursun Akçam”ın Kafdağı”nın Ardı yapıtından parçalar okudular. Öğrencilerin içtenlikli ve duygu yüklü okumaları salonu dolduran kalabalık tarafından uzun süreli ve coşkulu alkışlarla karşılandı. Etkinliklerin ikinci günü, Ardahan’da, Dursun Akçam Kültürevi’nde yapılan “Tarım- Sanayi İkileminde Kültür ve Edebiyatımız” başlıklı açık oturumla başladı. Dünyanın Öyküsü Dergisi editörü, yazar Özcan Karabulut, yazar Alper Akçam, Ardahan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Aysel Aslanboğa ve Arif Özgen’in konuşmacı oldukları oturum bitiminde salonda bulunan Ardahanlı izleyiciler de sorular sorarak, kendi düşüncelerini açıklayarak oturuma katıldılar. Daha sonra Ardahan’ın 2000 nüfuslu ilçesi olan Çıldır’a geçildi. Çıldır Meslek Yüksek Okulu Salonu’nda aynı okul öğrencilerinin ve Çıldırlı gençlerin oynadıkları BAYRO’NUN LİSTESİ adlı oyun sergilendi. Yörede yaşanmış olaylardan uyarlanarak Alper Akçam tarafından kaleme alınmış, MYO öğrencisi Deniz Dark tarafından sahneye konan oyun salonu tıka basa dolduran Çıldır halkı tarafından uzun süre alkışlandı. Çıldır’da tiyatro sahnelenmesi için ayrılmış, öğrencilerin iki aya yakın çalışma yaptıkları Çıldır Lisesi Salonu’nun etkinlikten iki gün önce verilemeyeceğinin bildirilmesine ve oyunun Çıldır merkezinin dışındaki Meslek Yüksek Okulu’nun çok da uygun olmayan salonuna alınmak zorunda kalınmasına karşın, Çıldır halkının salonu hıncahınç doldurması ve oyunu uzun süre coşkuyla alkışlaması, yönetim kademelerine halkın ve sanatın verdiği bir yanıt gibi oldu.  Daha sonra topluca Çıldır Gölü kenarına geçilerek bir kır şenliği gerçekleştirildi. Pazar günü etkinlik perdesi tiyatroyla açıldı. Alper Akçam’ın metnini yazdığı, Erkan Çimen ve Murat Fidan’ın sahneye koyduğu, Ardahan Üniversiteli ve Ardahanlı gençlerin oynadıkları İNAYET TURİZM adlı oyun salonu dolduran izleyenlerin alkışlarıyla sık sık kesintiye uğradı ve oyun bitiminde coşkulu alkışlar aldı. Günün sonraki etkinliği Dursun Akçam Ormanı’nda fidan dikimi oldu. Etkinliğin konukları ve genç katılımcıları Dursun Akçam Ormanı’na yüzün üzerinde fidan diktiler. Davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynadılar. Daha sonra Ölçek Köyü’ne geçildi. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı’nın etkinlik ekibi, Valeliler’den Nuran Sarıçam’ın kızı ile Postolar’dan Kasım’ın torununun düğününe davul zurna ve kalabalık bir grup ile girerek düğüne coşku kattı.  

9. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ
9. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri, 10 Mayıs 2013 günü Ardahan – Kars yolunda konukların karşılanmasıyla başladı. Davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarından sonra karşılama konvoyu Ardahan’a girdi. Etkinlik açılışında Satranç Turnuvası ve Karikatür Şenliği’nde dereceye giren öğrencilere birer katılım belgesi verildi, Dursun Akçam kitapları armağan edildi. Daha sonra Erkan Can’ın yapımcısı olduğu TOPRAĞIN ÇOCUKLARI adlı film gösterildi. 11 Mayıs Cumartesi gününün etkinleri Posoflu ev kadını Yurda Taşkıran’ın resim sergisiyle başladı. ‘ YÖRE YAZARLARINDA GÖÇ İMGESİ’ başlıklı açık oturumun konuşmacıları Ardahan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Aysel Aslanboğa, Halkbilimci yazar Metin Turan, Vakıf Başkanı, yazar Alper Akçam idi. Açık oturum konuşmalarının bitiminde dinleyiciler arasından düşünce bildirenler oldu. Günün diğer etkinliği Çıldır’da oynanan, Dursun Akçam’ın aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanmış Deniz Dark tarafından sahnelenen, Çıldır Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oynadıkları KANLIDERENİN KURTLARI adlı oyun idi. Çıldır Meslek Yüksekokulu konferans salonunu dolduran Çıldırlı izleyiciler, oyunun son perdesinde Çıldırlı gazeteci Dursun Akçam’ın dostu Kemal Gültekin’in de adının geçtiği oyunu uzun süre alkışladılar. Günün son etkinliği Dursun Akçam Kültürevi’nde yapılan şiir ve müzik etkinliği oldu. Ardahanlı şairlerin, öğrencilerin katıldıkları etkinlikte Metin Turan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden konuk olarak gelen Ekrem Budak da şiirler okudular. Deniz Dark ve Alper Çoban’ın solist, Alper Çoban’ın bağlama, Suat Yılmaz’ın gitar, Taha Orkun Genç’in bateri ile oluşturdukları GRUP ZEMHERİ’nin konserine salondan da coşkuyla katılım oldu. 12 Mayıs Pazar gününün etkinlikleri Dursun Akçam’ı n aynı adlı romanında Alper Akçam tarafında tiyatroya uyarlanmış  Ardahanlı gençler Erkan Çimen, Memetali Durmuş, Murat Fidan tarafından sahneye konan, Ardahanlı gençlerin oynadıkları DAĞLARIN SULTANI adlı tiyatro oyunuyla başladı. Salonu dolduran izleyiciler oyun bitiminde oyuncuları coşkulu alkışlarıyla ödüllendirdiler.   Pazar günün 2.etkinliği, “GÖÇ VE GÖÇ KÜLTÜRÜ” başlıklı açıkoturum oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden Doç.Dr. Medine Sivri, yine aynı Üniversiteden Ekrem Budak ve Ardahan Üniversitesi’nden Can Eligüzel’in konuşmacı oldukları açıkoturum bitiminde izleyenlerde katkılarda bulundular. Daha sonra topluca Dursun Akçam Ormanı’na gidildi. Davul zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarından sonra temsili olarak fidan dikimi yapıldı, kır yemeği yenildi. 10 Mayıs 2013 Cuma günü başlayan 9.Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri, 12 Mayıs Pazar akşamı Sevgi-Savaş Öztürk’ün vermiş oldukları müzik dinletisiyle sona erdi.  

   X. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ PEN Yazarlar Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tarık GÜNERSEL, şair Şükrü ERBAŞ, 9 Eylül Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ, İstanbul Beykent üniversitesi Güzel Sanatlar Profesörü Oğuz MAKAL, Şair Tuğrul KESKİN, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hatice Keskin, sinemacı Reis Çelik ‘ in konuk olarak katıldıkları kültür sanat günleri açılışında Alper Akçam, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve Ardahan Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Geler konuştu. Ardahan Kazım Karabekir Y.B.O öğrencilerinin öğretmen Perihan Yılmaz Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdikleri ‘’OĞLAN UŞAĞI’’ adlı küçük oyun salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyuncu öğrencilere katılım belgelerini Cılavuz Köy Enstitülü öğretmen Kazım Arıcı verdi. “Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri”nin ikinci günü, 21 Haziran 2014 Cumartesi günü Ardahanlı öğrencilerin hazırladığı “HİROŞİMALAR OLMASIN”  adlı müzikli canlandırma ile başladı. Sahneye “SAVAŞA HAYIR” yazılı tişortlarla çıkan öğrenciler Nazım Hikmet”in şiiri ve şarkılarla savaş karşıtı bir etkinlik gerçekleştirdiler; gösteri bitiminde izleyiciler öğrencileri ayakta alkışladı. Günün ikinci etkinliği “BİREY ÖZGÜRLEŞMESİNDE KÜLTÜR VE SANAT” adlı açık oturum oldu. Prof. Dr. Kemal Kocabaş”ın sunumu “Eğitimde Kültür ve Sanat”” üzerine idi; özellikle Köy Enstitüleri vurgusu ve örnekleri ile enstitülerdeki özgürleşme sürecini anlattı. Prof. Dr. Oğuz Makal, sinema ile özgürleşme kavramı arasındaki ilişkiyi sergileyen ve sinema tarihinden önemli örnekleri içeren bir konuşmayla söz aldı. Dr. Hatice Keskin “Sağlık ve Özgürlük” başlığı altında bir konuşma yaptı. Şair Tuğrul Keskin, şiirleriyle bezediği, şiir, sanat ve özgürlük üzerinde yoğunlaşan bir sunumla yer aldı. Etkinliğin sabah bölümünden sonra araçlarla Çıldır yönüne hareket edildi. Kültür Sanat Günleri konuk ve katılımcıları Ölçek Köyü Çığıstan bölgesinde süren yol çalışmaları nedeniyle katledilen ormanda bir protesto ve basın açıklaması yaparak doğaya ilişkin duyarlılıklarını gösterdiler. “SARIÇAM ORMANLARI BÖLGEMİZİN VE YURDUMUZUN CAN DAMARIDIR ORMAN KATLİAMINI PROTESTO EDİYORUZ”  yazılı bir pankart açan grup adına Dursun Akçam Kültür Sanat Vakfı Alper Akçam konuştu. Daha sonra söz alan konuk ve katlımcılar da konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Çıldır Gölü kenarında yenilen toplu yemekten sonra yeniden Ardahan”a dönüldü. Günün ve etkinliğin önemli aşaması YELATAN adlı tiyatro oyunu idi. Ümit Kaftancıoğlu”nun aynı adlı romanından tiyatroya uyarlanan, “Dursun Akçam Tiyatro Topluluğu”nun sahneye koyduğu oyundan önce Kaftancıoğlu’nun kardeşi Rıza Tatar salonu selamladı. X. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri’nin son günü bir çocuk oyunu ile başladı. Murat Fidan’ın yazıp sahneye uyarladığı, Ardahanlı çocukların oynadığı “ABUR CUBUR MAHALLESİ” adlı oyunda tüketim kültürünün ve piyasanın kışkırttığı sağlıksız beslenme gülmece yoluyla eleştiriliyordu. Günün ikinci etkinliği, PEN Yazarlar Derneği Başkanı Tarık Günersel, sinemacı Reis Çelik, Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mithat Durmuş ve Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı yazar Alper Akçam’ın konuşmacı oldukları “BİREY ÖZGÜRLEŞMESİNDE KÜLTÜR VE SANAT” adlı ikinci açık oturum oldu.  Dursun Akçam Ormanı’nda yapılan temsili fidan dikimi ve kır şenliğine yoğun bir katılım vardı. Ormanda, konuk yazar ve sanatçılar Dursun Akçam anısına birer fidan diktiler. Davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı, kır yemeği yenildi.

      11. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ Etkinlik açılışında, Almanya”nın Hamburg kentinde bir kıyı ve sokağa Dursun Akçam adının verilmesi için çalışmalar yürüten ve Hamburg Belediye meclisine bu arzusunu kabul ettiren Marco Moreno”dan, Türkiye”nin farklı kentlerinden ve değişik kişilerinden gelen kutlama iletilerinin okunmasından sonra Ardahanlı öğrencilerin yer aldığı, öğretmen Perihan Yılmaz Erdoğan tarafından uyarlanan “Gelin – Kaynana Atışması” sahne aldı. İki erkek öğrencinin gelin ve kaynana kılığında gerçekleştirdikleri müzikli gülmece izleyicilerin coşkulu katılımlarını sağladı; uzun uzun alkışlandı. İkinci günün ilk etkinliği Ardahan”da, Dursun Akçam Kültürevi”nde yapılan “Yaşamımızda, Eğitimimizde Ve Edebiyatımızda Kadın” başlıklı açık oturum oldu. Televizyon yapımcısı Güldal Okuducu, Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı yazar Şaban Akbaba ve yazar Alper Akçam”ın konuşmacı olarak katıldıkları oturumda günümüz Türkiyesi”nde kadının durumu ve edebiyatımızda kadının yeri konusunda konuşmalar yapıldı. Etkinliğin ikinci ayağında Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri’nin konuşmacıları Hanak Belediyesi tarafından düzenlenen “KAFTANCIOĞLU TOPRAĞINDA YAŞIYOR” başlıklı etkinliğe katıldılar. Ümit Kaftancıoğlu”nun yeğeni Hayati Tatar”ın sunucu olduğu etkinlikte Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu Kaftancıoğlu”nun Cılavuz Köy Enstitüsü”ne gidiş serüvenini ve enstitülüler kapatıldıktan sonra yaptığı değerlendirmeleri aktardı. Alper Akçam, “Ümit Kaftancıoğlu Yapıtlarında Halk Kültürü ve Karnavalcılık” başlıklı bir konuşma yaptı. Daha sonra açık havada Fevzi Kurtuluş ve Mine Kuş”un sahne aldıkları bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. İkinci günün sonraki adımı Dursun Akçam Ormanı”nda yapılan fidan dikimi ve kır şenliği idi. Kars yolu üzerinde bulunan Dursun Akçam Ormanı”na etkinlik katılımcısı sanatçılar ve öğretim üyeleri ile Ardahanlı gençler fidan diktiler. Daha sonra davul zurna ve tulum eşliğinde oyunlar oynandı. Günün son etkinliği Kültürevi”nde oynanan, Dursun Akçam”ın aynı adlı yapıtından uyarlanmış KANLIDERENİN KURTLARI adlı tiyatro oyunu oldu. Dursun Akçam Kültürevi salonu tamamen dolmuştu. Ardahanlı gençlerin büyük bir başarı ile sahneledikleri oyunu izleyen Ardahanlılar keyifli anlar yaşadılar;  oyun bitiminde oyuncuları ayakta alkışladılar. Etkinliğin son günü olan 17 Mayıs Pazar gününün açılışını Ardahanlı ilköğretim öğrencileri yaptılar. Murat Fidan”ın yazıp sahneye uyarladığı oyunda toplumsal yapının kışkırttığı davranış sapmaları üzerinden düşündüren bir gülmece izlendi. Son günün ikinci etkinliği “YAŞAMIMIZDA, EĞİTİMİMİZDE VE EDEBİYATIMIZDA KADIN” başlıklı açık oturumda Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Songül Sallan Gül ve Ardahan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Mitat Durmuş konuştular.   Günün ve Kültür Sanat Günleri”nin son etkinliği Fevzi Kurtuluş müzik dinletisi oldu. Fevzi Kurtuluş”tan önce sahneye çıkan Ardahan Üniversitesi kız öğrenciler farklı şairlerden şiirler okudular.  

   12. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ Kars Havaalanında farklı zamanlarda ayrı uçaklarla gelen konukların karşılanmasıyla başlayan etkinlik, Kars Ardahan yolunda bulunan Cılavuz Köy Enstitüsü anıt yapılarının gezilmesi ile sürdü. Ardahan yakınlarındaki Dursun Akçam Ormanı’nda Ardahan’dan araçlarıyla gelmiş Dursun Akçam dostları gelenleri otomobil konvoyu ile karşıladılar. Yağan yağmura karşın davul zurnayla halk oyunları oynandı. Ardahan’da Kültürevi önünde oyunlar sürdü. Konuklara ve katılımcılara yerel hamur işi yiyeceklerin sunulmasından sonra Kültürevi fuaye kısmı ve açık havada sergilenen Onur Aras’ın resim sergisi konuklara tanıtıldı. Daha sonra Faruk Demir- Turgay Demir dinletisine geçildi. Kültürevi salonunu ve giriş bölümünü dolduran Ardahanlılar’ın da katılımıyla bir saati aşan dinleti süresince salonu dolduran kalabalık sanatçılara coşkuyla eşlik etti. Birçok türkü birlikte söylendi. 16 Temmuz 2016 tarihinde, Kültür Sanat Günleri’nin ikinci günü, o gece ülkeye çökmüş karanlık tablo, oynanan kirli oyunlar ve meclis bombalanmasından asker kafası kesilmesine uzanan bir dizi korkunç olayın gölgesinde kaldı. Konuklar ve katılımcıların da düşünceleri sorularak etkinliğin kır şenliği ve gezi bölümleri iptal edildi. Konukların dönüşlerini erkene alma olanağı bulunmadığından, Kültürevi’nde ülkedeki gelişmeler üzerine sohbet edildi. Ardahanlı izleyicilerin de arzusu doğrultusunda konuşmacılar önce fuaye bölümünde, daha sonra salona geçilerek sunumlarını yaptılar. Candan Badem ve Kenan Karabağ Ardahan tarihiyle ilgili çok ilginç ve önemli bilgilerin bulunduğu birer sunum yaptı. Salondaki izleyiciler de sıkça söz alarak sorular sordular, kendi bildikleri tarihsel gerçeklikleri açıkladılar. Ardahan Üniversitesi araştırma görevlisi Bünyamin Tetik, göçün şiir ve özellikle Divan Şiiri üzerindeki izleri üzerine bir konuşma yaptı. Faruk Duman ve Alper Akçam göçün birey üzerindeki etkisi ve edebiyata yansıması üzerine birer sunum yaptı. Akşamüzeri, etkinlik konukları Şavşat yoluna götürüldü. Yöredeki doğal güzellikleri izlemeleri, fotoğraf çekmeleri sağlandı. Pazar günü de Kültürevi’nde buluşularak gelişmeler izlenmeye çalışıldı. Konukların ve katılımcıların istekleri doğrultusunda ilk açık oturumun yapılması uygun görüldü. Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Prof. Dr. Uğur Tekin ve Neşe Erdilek Göçün Siyasal ve Toplumsal Sonuçları üzerine konuştular.  Salonda bulunan izleyiciler de sorular, sunumlara yönelik eleştiriler ve katkılarla dilayoga katıldılar. Göç ve Üretici Sorunları başlıklı ikinci oturumda tek konuşmacı  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar söz aldı. Yörede büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa birçok farklı üretici sorununu bir arada gösteren bir sunum yaptı. Bu oturumda da dinleyiciler çok etkin bir biçimde görüşlerini açıkladılar; canlı bir tartışma ortamı yaşandı. Açık oturumların bitiminde topluca Dursun Akçam Ormanı’na gidilerek sembolik fidan dikimi gerçekleştirildi. Çıldır Gölü’nün kenarında, “Atalay’ın Yeri”nde yenilen yemekte de konuk ve katılımcıların ülkedeki darbe girişimi, gelişmeler, kültür ve sanat ortamımız üzerine söyleşisi devam etti. 12. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri, Kültürevi binasında Reis Çelik’in yapımcısı olduğu MÜLTECİ filminin gösterimi ile sona erdi.   
(Kültür Sanat Günleri ayrıntıları ve fotoğraflar için ETKİNLİKLER bölümüne bakılabilir)

ARA

YARDIM VE DESTEK İÇİN

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

DURSUN AKÇAM ORMANI

HAMBURG'DA DURSUN AKÇAM KIYISI

ARDAHAN'IN ÖLÇEK KÖYÜ TARİHİ

YAPITLARI