12.DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ SONA ERDİ

Bu yıl 12. Si düzenlenen Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri coşkulu bir havada başladı. 
Kars Havaalanında farklı zamanlarda ayrı uçaklarla gelen konukların karşılanmasıyla başlayan etkinlik, Kars Ardahan yolunda bulunan Cılavuz Köy Enstitüsü anıt yapılarının gezilmesi ile sürdü. Ardahan yakınlarındaki Dursun Akçam Ormanı’nda Ardahan’dan araçlarıyla gelmiş Dursun Akçam dostları gelenleri otomobil konvoyu ile karşıladılar. Yağan yağmura karşın davul zurnayla halk oyunları oynandı. Ardahan’da Kültürevi önünde oyunlar sürdü.

Konuklara ve katılımcılara yerel hamur işi yiyeceklerin sunulmasından sonra Kültürevi fuaye kısmı ve açık havada sergilenen Onur Aras’ın resim sergisi konuklara tanıtıldı. 
Daha sonra Faruk Demir- Turgay Demir dinletisine geçildi.Kültürevi salonunu ve giriş bölümünü dolduran Ardahanlılar’ın da katılımıyla bir saati aşan dinleti süresince salonu dolduran kalabalık sanatçılara coşkuyla eşlik etti. Birçok türkü birlikte söylendi.


 16 Temmuz 2016 tarihinde, Kültür Sanat Günleri’nin ikinci günü, o gece ülkeye çökmüş karanlık tablo, oynanan kirli oyunlar ve meclis bombalanmasından asker kafası kesilmesine uzanan bir dizi korkunç olayın gölgesinde kaldı. Konuklar ve katılımcıların da düşünceleri sorularak etkinliğin kır şenliği ve gezi bölümleri iptal edildi. Konukların dönüşlerini erkene alma olanağı bulunmadığından, Kültürevi’nde ülkedeki gelişmeler üzerine sohbet edildi. Ardahanlı izleyicilerin de arzusu doğrultusunda konuşmacılar önce fuaye bölümünde, daha sonra salona geçilerek sunumlarını yaptılar.
Candan Badem ve Kenan Karabağ Ardahan tarihiyle ilgili çok ilginç ve önemli bilgilerin bulunduğu birer sunum yaptı. Salondaki izleyiciler de sıkça söz alarak sorular sordular, kendi bildikleri tarihsel gerçeklikleri açıkladılar.
Ardahan Üniversitesi araştırma görevlisi Bünyamin Tetik, göçün şiir ve özellikle Divan Şiiri üzerindeki izleri üzerine bir konuşma yaptı.
Faruk Duman ve Alper Akçam göçün birey üzerindeki etkisi ve edebiyata yansıması üzerine birer sunum yaptı.
Akşamüzeri, etkinlik konukları Şavşat yoluna götürüldü. Yöredeki doğal güzellikleri izlemeleri, fotoğraf çekmeleri sağlandı.
 Pazar günü de Kültürevi’nde buluşularak gelişmeler izlenmeye çalışıldı. Konukların ve katılımcıların istekleri doğrultusunda ilk açık oturumun yapılması uygun görüldü. Prof. Dr. Selçuk Candansayar, Prof. Dr. Uğur Tekin ve Neşe Erdilek Göçün Siyasal ve Toplumsal Sonuçları üzerine konuştular.  Salonda bulunan izleyiciler de sorular, sunumlara yönelik eleştiriler ve katkılarla dilayoga katıldılar.
Göç ve Üretici Sorunları başlıklı ikinci oturumda tek konuşmacı  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar söz aldı. Yörede büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa birçok farklı üretici sorununu bir arada gösteren bir sunum yaptı. Bu oturumda da dinleyiciler çok etkin bir biçimde görüşlerini açıkladılar; canlı bir tartışma ortamı yaşandı.
 Açık oturumların bitiminde topluca Dursun Akçam Ormanı’na gidilerek sembolik fidan dikimi gerçekleştirildi.
Çıldır Gölü’nün kenarında, “Atalay’ın Yeri”nde yenilen yemekte de konuk ve katılımcıların ülkedeki darbe girişimi, gelişmeler, kültür ve sanat ortamımız üzerine söyleşisi devam etti.
12. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri, Kültürevi binasında Reis Çelik’in yapımcısı olduğu MÜLTECİ filminin gösterimi ile sona erdi. 

ARA

YARDIM VE DESTEK İÇİN

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

DURSUN AKÇAM ORMANI

HAMBURG'DA DURSUN AKÇAM KIYISI

ARDAHAN'IN ÖLÇEK KÖYÜ TARİHİ

YAPITLARI