AYDINLANMA ÜZERİNE NOTLAR

TBMM’sindeki Medrese kafalılar ve M.Eğ.Bakanı Hüseyin Çelik aydın mı? “Türkiye’de müslanların yeterli Din özgürlüğü yoktur!” diyordu. -Busch’a gidelim, gelsin Iraklı müslümanlar gibi özgürleştirsin, cennete yollasın!.. Aydınlığın düşmanı, dinsel doğmalar, fanatizm,safsalar... Bizim çektiğimiz de budur. Bunların beyinden söküp atmadan, beyni özgürleştirmeden ne Aydınlanma olur, ne yaratıcılık olur, ne de bilim,sanat... İşte şeriatla yönetiler müslüman ülkelerin, özellikle Arap ülkelerinin perişanlığı... -Akıllı, akılsız bombalarla Irak müslümanları... Hepsi seyirci...Hiçbirisinde demokrasi yok, insan hakları... -Kendi yurttaşlarının şeriat hükümlerine göre kolunu, bacağını kesmekten, kadınları kafese sokmaktan öte... -Hep cennete gitmek için tüm zamanlarını...Bilime, tekniğe sanata... -Onlara düşen, Allah’u ekber’lerle şehit olmak, cennete gitmek... 3) Kaldığımız yerden... Sorun siyasal iktidar sorunudur... -Eğitimi bir üst yapı kurumudur... Kırk yıl önce, böyle toplantılarda işçi sınıfı, emek-sermaye l2 Mart, 12 Eyül darbeleri...DEMOKRAT OLMAK! Sosyalist blok...YDD,küreselleşme... Serbest Pazar, Pazar ekonomisi... Kamyon gitti, tekeri,motoru.. Kaldı dikiz lambası, AYDINLANMA! 4) Karanlığın ağaları aydınlıktan korkarlar, buna izin vermezler. Köy Enstitüleri kapatıldı. Sıra öğretmenlerde...Mücalere dernekleri... Demirel ben bu anayasa ile devlet yönetemem... ve darbeler... 5) YDD ve ABD... Şimdi ağa ABD. Bizimkiler tutma- yanaşmacı,marabacı... Tüm kurumların görevi yeni dünya düzenin istediği insan modeli Yetiştçirmek.. Yabancılaşmış, ayakları havada, sömürüye yatkın Yığınlar... Antik Çağ 6) İnsan beynini mitler sarmalından kurtarmak ve bağımsız düşünmeye yönelik çabalar, M.Ö. 500 yıllarında Antik çağ filozoflarınca başlatılmıştır. Ksenof, Demokratios, Sokrates, Eflatun, Aristo vb. -Tanrıya, Olimpos’ta değil, akıl yolu ile bulmaya çalışmışlardır. -Sokrates’in ölümle yargılanması... -Bağımsız düşünce yaratıcı olur. Epiküros, Thales, Hipokrat... 7) - Rönesans(15-16.yy) Ortaçağ karanlığının yırtılması. -Pusla, barut,kitap- Newton, Galile, Kopernik -Hümanizma-kültür,sanat.. Reform:Proteston, Angelikan, Kalvenist Lock, Berkley, Hume -Çarıkla namaz kılınır mı, kılınmaz mı? 8) - Fransız aydınlanma çağı(18.yy. sonu,19.yy. başı) -Ulusçuluk, eşitlik, insan hakları, evrensel bildirge... -Wolter, Mönteskiö, Ruso, insanı kirleten doğa... -Kant, Dekart, Hegel Mustafa Kemal Atatürk, iki bin yılda yapılanları 15 yılda... (1923- l938) İsmet Paşa (duraklama dönemi(2938-1950) Terakkiperver fıkrası Karşı devrim ve DP... 3 Kasım seçimleri- Mal sahibini buldu. Haydi hayırlı dolsun!

ARA

DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT VAKFI VE KÜLTÜREVİ

DURSUN AKÇAM ORMANI

HAMBURG'DA DURSUN AKÇAM KIYISI

ARDAHAN'IN ÖLÇEK KÖYÜ TARİHİ

YAPITLARI